donderdag 2 september 2010

Filmopnames in Ballum


Steven de Jong
Vandaag werden er in het centrum van Ballum opnames gemaakt voor een nieuwe speelfilm. Het gaat om de film Penny's Shadow.
De film staat onder regie van Steven de Jong.
Het had heel wat voeten in aarde om tot definitieve vastlegging van een in principe eenvoudige scène te komen.
Zo zie je toch van dichtbij dat er heel wat mensen bij betrokken zijn en dat er heel wat voorbereidingen aan vooraf gaan... Er komen twee vrachtwagens het dorp binnenrijden, heel wat materiaal wordt uitgeladen, figuranten, acteurs wordt uitgelegd hoe e.e.a. gaat verlopen enz. Het verkeer wordt stilgelegd, apparatuur opgebouwd en belichting wordt geregeld.
Ook een groepje Ballumer jeugd wordt in de opnames betrokken. Verder zien we Rinse Westra hier een korte rol vertolken.(bekend Fries acteur, op foto 2e van rechts.)     Hij was trouwens zichtbaar ingenomen met de fles nobeltje als rekwisiet .


Impressie filmopnames voor de film Penny's Shadow onder regie van Steven de jong