zaterdag 31 december 2011

Kerstboom werpen 2011

Vandaag werd het "open Amelander kampioensschap gehouden in het traditionele Kerstboomwerpen. Het gebeuren vond plaats op het driehoekje in Ballum. De toeloop en deelname viel beslist niet tegen, alhoewel de meesten gasten waren. Er was een parcours voor de groten en voor de kleinen. Het geheel werd opgeluisterd door de firma "Visser & Huntelerslag", zij leverden de oliebollen(zonder en met...) en appelflappen. De wat druilerige weersomstandigheden werden door de 'die-hards' zonder moeite getrotseerd.