zaterdag 31 december 2011

Oliebollen en kerstboomwerpen(2)

Op de fotoos, oliebollenkraam en prijzen kerstboomwerpen....

Kerstboom werpen 2011

Vandaag werd het "open Amelander kampioensschap gehouden in het traditionele Kerstboomwerpen. Het gebeuren vond plaats op het driehoekje in Ballum. De toeloop en deelname viel beslist niet tegen, alhoewel de meesten gasten waren. Er was een parcours voor de groten en voor de kleinen. Het geheel werd opgeluisterd door de firma "Visser & Huntelerslag", zij leverden de oliebollen(zonder en met...) en appelflappen. De wat druilerige weersomstandigheden werden door de 'die-hards' zonder moeite getrotseerd.

donderdag 22 december 2011

Kampioen kersttoernooi Ballum

Op 22 december werd er in het Dorpshuis te Ballum, o.l.v Hinke de Vries, een kersttoernooi gehouden door 3-Band afdeling van de biljartvereniging DMS(De Mooie Stoot). Voor de eerste prijswinnaar was een heuse ROLLADE in het vooruitzicht gesteld. Het was echter beter geweest als de leden van "DMSmetSTIP"(de driebanders) beter op het affiche hadden gekeken.....er stond toch duidelijk ROL-LADE vermeld. Het was een spannende avond, allen deden een gooi naar de eerste prijs(figuurlijk uiteraard)... Hieronder de trotse winnaar. Alle deelnemers kregen trouwens nog een heerlijke kerststol mee naar huis..
Anton Horn was de welverdiende winnaar, en was maar wat blij met de eerste prijs..!!

zondag 13 november 2011

Sint Maarten(11 nov.)

Het was niet erg druk met "Sint maarten lopers"...maar die er waren, die zongen als de besten...!

vrijdag 27 mei 2011

Het Ienster is gegroeid...

Op 19 mei werd de basisschool in Ballum heropend. Deze feestelijke gebeurtenis, na een lange verbouwing, ging gepaard met een voorjaarsmarkt, een ballonnenwedstrijd en uiteraard het onthullen van een nieuw naambord.
De schoolis behoorlijk uitgebreid; er kwam een nieuwe grotere lerarenkamer, er kwam een extra lokaal aan de achterzijde en de ingang werd naar voren gehaald waardoor er extra toiletten gerealiseerd werden. Het vorige middenbouwlokaal kreeg een multifunctionele bestemming....nieuw meubilair, overal een digibord waaronder 1 mobiele....zeer bij de tijds en......geweldig mooi geworden..!
De foto's geven een impressie weer van deze dag. tevens wordt er straks nog een kort filmpje toegevoegd.

dinsdag 11 januari 2011

Kelder gevonden

We zijn thuis wat aan het verbouwen geslagen en wel interessant om te vermelden is; dat we midden onder de woonkamervloer een dichtgemetselde kelder aantroffen van 1,50 bij 2,50 meter en ca 2,50 m. diep. De kelder zit ca 70 cm onder 't zand. Er staat 25 cm water in, daaronder een estriken vloer (groene en oranje estriken). Wanden van geglazuurde gele stenen. De bepleistering was inmiddels bijna geheel verdwenen en ligt op de bodem. Heeft een hoofd en zij-gewelf(longgewelf). Vermoedelijk vroeger gebruikt als voedselkelder. Heeft waarschijnlijk gehoord bij vorige bebouwing op ons perceel. Helaas geen schatten in aangetroffen. Wordt waarschijnlijk dichtgegooid en weer afgesloten.

Kelder gevonden from HooxArt on Vimeo.

Midden onder de woonkamervloer aangetroffen. Ca 2,50 m. diep. LxB ca 150x250

Midden onder de woonkamervloer aangetroffen. Ca 2,50 m. diep. LxB ca 150x250